Euskadi+innova

Euskadi+innova Euskadin berrikuntza bultzaten diharduten pertsona eta erakundeen estrategia partekatua da eta bigarren eraldaketa ekonomikoa egiteko eta Euskadi Europan berrikuntza eredu bihurtzeko xedeaz sortu da.

Dirulaguntza Euskadi: Gastronomia-kalitatearen sustapenerako programako minimis-araubidean laguntzak, Gastrobikain 2018

- Eskaera aurkezteko epea: 2018/10/31-tik aurrera 2018/11/30 arte - Ematen duen erakundea: Bestelako erakundeak Gastronomiaren eta elikaduraren sektorean estrategikotzat jotzen diren ekimen gastronomikoak diruz laguntzea: alde batetik, tituludun berrien negozio gastronomiko berriak; eta, bestetik, ospe handiko negozioen bikaintasuna sendotzea. Bi laguntza-programa ezarri dira: a) Proiektu gastronomiko berriak sustatzeko programa. Helburua da negozio gastronomiko berriak sustatzea, baldin eta gastronomiako unibertsitate-graduetako edo sukaldaritza eta gastronomiako goi mailako zikloetako tituludun berriek abian jarritakoak badira eta kalitatea bereizgarri badute. B) Bikaintasuna areagotzeko programa. Ibilbide eta kalitate aintzatetsia duten establezimendu gastronomikoak babestea da helburua, sektoreko kalitate-estandarretan eta -ziurtagirietan hobetzeko helburuarekin, gastronomiako gidetan eta nazioartean ezagunak diren bikaintasun gastronomikoko rankinetan bereziki.  2018/11/13 - 00:34:04

Ikerkuntza aurreratua, olatuak bezala, gorenean egoteko

 2018/11/13 - 00:34:04

Euskal teknologia Istanbulgo aireportu berrian

 2018/11/13 - 00:34:04

Enpresen arteko aliantzak zibersegurtasunaren garapena bultzatzeko

 2018/11/13 - 00:34:04

Dirulaguntza Euskadi: Arrantzaren eta akuikulturaren sektorerko laguntzak. Akuikultura sektorean berrikuntzari laguntzak. 2018

- Eskaera aurkezteko epea: 2018/11/03-tik aurrera 2018/12/03 arte - Ematen duen erakundea: Bestelako erakundeak Akuikultura-sektorean garapen teknologikoa, berrikuntza eta lehiakortasuna sustatzea, eta honako ekintza hauetara zuzendua izango da: - Garapen jasangarria sustatzen duten akuikultura-ustiapenetan ezagutza teknikoak, zientifikoak edo antolamendukoak garatzea, ingurumen, gizarte eta ekonomia alorrei erreparatuz. - Sektore ekoizlearentzat merkaturatze-aukera onak dituzten akuikultura-espezie berriak garatzea edo sartzea, edo produktu eta prozesu berriak edo hobetuak lortzea. - Kudeaketa- eta antolakuntza-sistema berriak garatu eta ezartzea, edo daudenak hobetzea, eta produktu edo prozesu berritzaileen bideragarritasun teknikoa edo ekonomikoa aztertzea. Zehazki, lerro honen xedearekin bat egiten duten neurriak honako hauek izan daitezke: - hazkuntzak optimizatzea eta teknologia berriak erabiltzea. - hazkuntza-espezie, -prozesu eta -sistema berriak bilatzea. - ingurumen-inpaktua minimizatzea eta akuikulturaren ondorio positiboak hobetzea I+G+b-aren bitartez. - arrain-irin eta -olioekiko mendetasuna gutxitzea, abereen ongizatea hobetzea. - ezagutzaren kudeaketa hobetzea, I+G+b-aren emaitzak eskualdatzeko baliabideak sendotzea eta sareko lana.  2018/11/13 - 00:34:04

Izertis eta SAS enpresek 4.0 industria eta datu-analitikari buruzko foroa antolatu dute

 2018/11/13 - 00:34:04

Dirulaguntza Euskadi: Arrantzaren eta akuikulturaren sektorerko laguntzak. Itsasoko baliabide biologikoen kontserbaziorako laguntzak. 2018

- Eskaera aurkezteko epea: 2018/11/03-tik aurrera 2018/12/03 arte - Ematen duen erakundea: Bestelako erakundeak Laguntza-lerro honen xedea arrantzak itsas ingurunean eragiten duen inpaktua eta harrapakari babestuei eragindako inpaktua murriztea da, baita bazterkinak eta harrapakin osagarriak pixkanaka ezabatzea, eta bizirik dauden itsasoko baliabide biologikoen ustiaketa jasangarria lortzea ere, ahalik eta etekin jasangarririk handiena lortu ahal izateko. Honako hauek izango dira diruz lagun daitezkeen inbertsioak: arrantza-jarduerek ingurumenean eragiten dituzten efektuak murriztuko dituzten metodoak, ezagutza teknikoak edo antolatzaileak garatzeko eta txertatzeko helburua duten inbertsioak, batez ere burututako arrantza-tekniken bitartez eta itsas baliabide biologikoen erabilera jasangarriagoa eta harrapakari babestuen baterako existentzia lortzeko helburua duten aparailuen bitartez, eta honako baldintza hauek kontuan hartuta: - Proiektua erakunde zientifiko edo tekniko aitortuek garatu beharko dute (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarearen osaera arautu eta eguneratzen duen eta Eragileen Erregistro Publikoa sortzen duen ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuarekin bat etorriz), eta horiek eragiketan lortutako emaitzak balioztatu beharko dituzte. - Proiektuei jarraipen zientifikoa egin beharko zaie ondorio adierazgarriak ateratzeko xedez, eta emaitza horiek txosten teknikoetan jaso eta jendearentzat eskuragarri jarriko dira. - Xede zientifikoak dituzten arrantzatzat hartzen ez diren eragiketak, hau da, arrantza-teknika edo -aparailu berriak entseatzeko eragiketak, esleitutako arrantza-aukeren mugen barnean gauzatuko dira.  2018/11/13 - 00:34:04

Dirulaguntza Euskadi: Arrantzaren eta akuikulturaren sektorerko laguntzak. Balio erantsia, produktuen kalitatea eta nahi gabe hartutako harrapakinen erabilerari laguntzak. 2018

- Eskaera aurkezteko epea: 2018/11/03-tik aurrera 2018/12/03 arte - Ematen duen erakundea: Bestelako erakundeak Arrantza-enpresen lehiakortasuna sustatzea da, arrantza-produktuen kalitatea edo balio erantsia sustatuz. Horretarako, honako hauetarako laguntzak eman ahal izango dira: a) Arrantza-produktuen balioa areagotuko duten inbertsioak, arrantzaleek beren harrapakinak eraldatu, merkaturatu eta zuzenean saldu ahal izan ditzatela ahalbidetuz; enkante bidez egiten ez den salmenta izango da hura, hau da, itun, kontratu edo bestelako salerosketen bitartez egindako salmena. Dena den, horiek behar bezala erregistratuta geratuko dira lonjan edo baimendutako establezimenduan, eta Eusko Jaurlaritzaren Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzari jakinarazi beharko zaizkio. B) Arrantza-produktuen kalitatea hobetuko duten ontziko inbertsio berritzaileak.  2018/11/13 - 00:34:04

Dirulaguntza Euskadi: Euskadiko industrialdeetan belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko laguntzen programa. 2017

- Eskaera aurkezteko epea: 2018/11/06-tik aurrera 2018/12/07 arte - Ematen duen erakundea: Bestelako erakundeak Jarduera ekonomikoak, ahal dela industrialak, hartzen dituzten edo hartzea aurreikusita duten Euskadiko gune geografikoetan banda zabal ultralasterreko sareak hedatzeko laguntzak arautzea, gune horiek "NGA gune zuritzat" hartzen badira, hau da, NGA Banda Zabaleko baldintzetan Interneten sartzeko zerbitzuak ahalbidetzeko telekomunikazioen azpiegiturarik egon ez eta datozen 3 urteetan egotea espero ez duten guneak badira.  2018/11/13 - 00:34:04

Dirulaguntza Euskadi: Ikertzaileak Prestatzeko Doktoretza-aurreko Programako aplikatzen den zentroez bestelakoetan egonaldiak egiteko laguntzetarako deialdia. 2019

- Eskaera aurkezteko epea: 2018/10/31-tik aurrera 2018/11/30 arte - Ematen duen erakundea: Bestelako erakundeak Beka aplikatzen den zentroetan ez beste batzuetan doktoretza-aurreko egonaldiak egiteko deialdia egitea prestakuntzan ari diren ikertzaileei. Egonaldi horien helburua izango da ikertzaileak zientzia- eta teknika-ikerketan hobeto prestatzea eta, horretarako, ikerketa-lanak egitea, ikerketa-proiektuei aplikatzeko teknika berriak ikastea, bibliografia- eta ikerketa-funtsetan kontsultatzea eta beste edozein ikerketa jarduera egitea esku artean duen tesi-proiektuaren testuinguruan, ikertzailearen zientzia- eta teknika-prestakuntza hobetzeko, tesiaren garapena bultzatzeko eta nazioarteko doktoretza lortzea errazteko. Egonaldiak egin ahal izango dira unibertsitateetan, ikerketa-zentroetan edo garapen teknologikoko zentroetan eta I+G+b-eko jarduera duten enpresetan, atzerrikoetan zein estataletan, betiere doktoretza aurreko programa aplikatzeko zentroan bertan barik beste hiri batean egiten badira eta aldi baterako egoitza aldatzeak justifikatu egiten badu agindu honetan zehazten diren laguntza ekonomikoak ematea.  2018/11/13 - 00:34:04

Nabigatu euskaraz