Euskara

Bihar, ostirala, Berbaizu itxita egongo da!

Bihar Berbaizu itxita egongo da! Gogoratu astelehenean udako ordutegia hasiko dugula: 08:00-14:00 Asteburu on! The post Bihar, ostirala, Berbaizu itxita egongo da! appeared first on Berbaizu euskara elkartea .  Berbaizu euskara elkartea 2019/07/11 - 09:22:02

Asteartean Euskaraldia berriaren aurkezpena eta Gabiñan afaria!

Urtero lez, uztailaren 2an Gabiñan afalduko dugu. Tripa zorriak hazteko, Euskaraldia 2020ren aurkezpena egingo dugu Müllerenean 19:00etan. Animatu! The post Asteartean Euskaraldia berriaren aurkezpena eta Gabiñan afaria! appeared first on Berbaizu euskara elkartea .  Berbaizu euskara elkartea 2019/07/11 - 09:22:02

GAUR: Euskaraldia berriaren aurkezpena eta afaria Gabiñan!

Urtero lez, uztailaren 2an Gabiñan afalduko dugu. Tripa zorriak hazteko, Euskaraldia 2020ren aurkezpena egingo dugu Müllerenean 19:00etan. Animatu! The post GAUR: Euskaraldia berriaren aurkezpena eta afaria Gabiñan! appeared first on Berbaizu euskara elkartea .  Berbaizu euskara elkartea 2019/07/11 - 09:22:02

"zein" konparativoa dá subordinatzaile bat

 balbula 2019/07/11 - 08:40:04

"bardin zeinda..."

 balbula 2019/07/11 - 08:40:04

Defektuz, "zein" monosilabikoa

 balbula 2019/07/11 - 08:40:04

"zein" konsekutivoa vs "zein "erlativoa: beste pausutxo bat

 balbula 2019/07/11 - 08:40:04

zein txoria lez = zein txorija

Azkenaurreko sarreran ikusten genuen estruktura bat non batzutan erabili " zeinda... " prepositiboa gehi " ...legez " postpositiboa, biak batera , eta beste batean erabili " zeinda... " soila . Orain ikusi behar dugu beste antzeko erabilera bat non, batean agertzen dira elkarrekin " zein... " prepositiboa gehi " ...lez " postpositiboa, biak batera , eta beste batean " zein... " soila , biak ere konparatiboak : 6. Como. v. bezala. Onek esan ta ister urkulu / jarri zan txarri ganian, / zein txorija juan zan egan / Jaunen Jauregira artian . Ur PoBasc 206 (Azc PB 329 zein txoria lez ).[OEH] Eta, bide batez, ezin liteke esan ze konparagaia ( txoria ) luze edo konplexua denik .  balbula 2019/07/11 - 08:40:04

"lur gogorra zeiñ arria" edo "lur zall zeñ arria"

 balbula 2019/07/11 - 08:40:04

Estruktura konparatibo bereziki interesgarriak kin "zein"

Beste sarrera batean mintzatuko gara buruz atzoko komentarioa e-Txopi (ikus hemen ), berdin nola beste batean ere mintzatuko gain aspaldiko komentarioa e-Gilen (ikus hemen ), baina orain jarrai gaitezen lantzen ildoa e-baliabide konparatiboak kin " zein " partikula. Izan ere, bádira zenbait estruktura konparatibo kin " zein ", zein katalogatu daitezke nola bereziki interesgarriak zatio euren moldaera, eta nondik akaso atera daitezke intuizioak buruz sorbidea e-estruktura konparatibo horiek: "En los comparativos de igualdad , hace oficio de ' cuan '. Mendixa ederra, zeiñ itxas-ondua , [...] la montaña es tan agradable como las playas" Etxba Eib. " Basuan, zeiñ ederra kerizia, karzelan euzkixa, [...] tan agradable como la sombra en el monte, es en la cárcel el sol" Ib. [OEH] Fijatu gaitezen orain an bigarrena (" Basuan, zeiñ ederra kerizia, karzelan euzkixa, [...]"), non aurrenik agertzen zaigu a-perpausa kin " zein " (" Basuan, zeiñ ederra kerizia,... "), akaso erakutsiz jatorri exklamativo bat (" Basuan, zeiñ ederra kerizia!,... "), nahiz orain intonatuko da era atonoago batez ; eta bigarrenik, koma baten ostean, datorkigu osagai konparatua (... , karzelan euzkixa, ). Eta hor, besteak beste , izango genuke jatorri exklamativo a afin azaldu sorrera e-halako konparazioak. Bestalde, eramanez " zein "-perpaus konparatiboa ki bukaera e-esaldia, agertuko zaigu a-eredua zein agertu an goiko lehenengo adibidea ( Mendixa ederra, zeiñ itxas-ondua , [...]): Karzelan euzkixa ederra, zeiñ kerizia basuan. Mendixa ederra, zeiñ itxas-ondua,... nondik pausutxu bat besterik ez da ki eman ondorengo konparatiboak ere: Karzelan euzkixa hain (da) ederra, zeiñ kerizia basuan. Mendixa hain (da) ederra, zeiñ itxas-ondua,... zein aipatuko an hurrengo sarrera .  balbula 2019/07/11 - 08:40:04

Ber logika komunikatiboak berekin dakartza antzekotasun estrukturalak, antzeko evoluzioak, antzeko garabideak

 balbula 2019/07/11 - 08:40:04

"zeinda..." an desberdintasunezko konparazioak

Eta jarraituz kin " zeinda... " aldaera konparatiboa, ikus ditzagun orain ondorengo erabilerak non partikula horrek adierazi desberdintasuna : ( En comparativas de desigualdad ). Que. Gizon dan partez [dauka gloria] andiagoa zeinda bestek edugi alleian . Cap 33. Guztiz oba leuke Heibarrek / burdiña sein da erurra, / baita kapa euna negura . BBizk 31. non ikusten da ze " zeinda... " (hala nola " zein... ") berdin erabil liteke ki aurkeztu perpausezko konparagai bat (" zeinda bestek edugi alleian ") nola-ere izen sinple bat (" sein da erurra ").  balbula 2019/07/11 - 08:40:04

"zeinda ez..." = "ezen ez..." = "ezez..."

Jarraituz kin konparazioak e-desberdintasuna, ikus ondorengo erabilera ere, non " ez " gaineratu egiten zio ki " zeinda " konparatiboa, osatuz " zeinda ez... " kontrastiboagoa : ( Con negación expletiva ). Oba da bada zerbait luzatu estudijuetan, zeinda ez arin aringa ordendu . JJMg BasEsc 218. Naijago dot ill, ta sepulturaan sartu, zeinda ez ausi Jangoikuaren agiñduba . Ib. 143. [OEH] Azken erabilera horretan, " zeinda ez... " partikulak jokatzen du ber papera nola adibidez " ezen ez... " baliabideak edo " ezez... " kontrakzioak an ber erabilera.  balbula 2019/07/11 - 08:40:04

Báda esparru zabala bezain kritikoa haruntzago zein esangura

 balbula 2019/07/11 - 08:40:04

1659: "Uçac, anaya, oray ere gueyago dituc oronac eces egunac" [ezagutu da an 2011]

 balbula 2019/07/11 - 08:40:04

Nondik garatu da "hain" partikula konparativoa?

Aurreko sarreran aipatzen genituén ondorengo bi esaldiak e-Mikoleta ( Modo breue de aprender la lengua vizcayna , 1653): Baize enaz orren delikadua zein judegua barikuz . Mic 13r. Dala berori aen ondo etorri zein urte onak . Ib. 13r. [OEH, Mikoleta, 1953] non, esaldi banatan, elkarren ondoan dauzkagu " orren " eta " aen " partikula konparativoak, zein, bestalde, ez diren baizik bigarren eta hirugarren pertsonak e-erakusle singularrak (" ori " eta " a ") an kasu genitivoa, eta justuki hirugarren persona horretatik gramatikalizatuko zaigu " ain " edo " hain " forma, segun dialektoa (besteak beste). Dio OEH-k buruz etimologia e-partikula hau: HAIN : Etim . Contracción de (h)aren , vizc. ant. aen , genitivo del demostrativo de. 3.a pers. v. FHV 141. [OEH] Eta gauza da ze, nahiz existitu lehenengo eta bigarren pertsonetako konparativoak ere (" honen " eta, nola ikusi an goragoko adibidea, " horren "), hirugarren pertsonakoa erabil liteke tzat edozein pertsona : HAIN : Tr. De uso general. Aunque originalmente se refiere al 3.er grado demostrativo, ya desde los textos más antiguos parece ser empleado indistintamente para todos los grados . [OEH] Ikus, gainera, ondorengo aldaera dialektalak: HAIN : Tr. La forma arcaica aen la emplea Micoleta (y modernamente Orixe), pero ya en textos vizcaínos anteriores se documenta ain . Hay kain en textos salacencos y roncaleses, y gein en aezcoanos. En DFrec hay 725 ejs. de (h)ain y 2 de aiñ . [OEH] Eta gauza da ze, mediozta gramatikalizazio-prozesu sortzaile hori, orain existitzen dira, ondo diferentziatuak, alde batetik " haren " hirugarren pertsonako erakusle genitivoa, eta bestetik " hain " partikula konparativoa, zein, nahiz ziren jatorriz bat eta bera , orain betetzen dituzté funtzio ondo ezberdinak . Eta holaxe, esan nahi baita erabiliz material zaharrak an funtzio berriak, holaxe gramatikalizatzen dira baliabide sintaktiko berezitu berriak, holaxe garatzen dira sintaxiak, eta, jakina, eurekin batera hizkuntzak.  balbula 2019/07/11 - 08:40:04

"zein" konparativoa vs "zein" konsekutivoa: pausutxo bat baino ez

 balbula 2019/07/11 - 08:40:04

...hain xuri, zein elhurra

 balbula 2019/07/11 - 08:40:04

Fontes Linguae Vasconum aldizkariaren 127. zenbakia (2019) argitaratu da

Fontes Linguae Vasconum aldizkariak 127. zenbakia (2019) argitaratu berri du. Bertako artikuluak, aurreko zenbakiekin batera, aldizkariaren webgunean eskuragarri daude. Aurkibidea: Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II 7-58 Ander Beristain Denboratik kausara: -nez gero kausazko lokailuaren garapenaz 59-84 Jarraitu irakurtzen The post Fontes Linguae Vasconum aldizkariaren 127. zenbakia (2019) argitaratu da appeared first on FiloBlogia .  FiloBlogia 2019/07/11 - 07:22:02

‘Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa’ aurkeztuko da asteazkenean – Euskaltzaindia

- Ordua eta lekua: Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan (Plaza Barria, 15), 11:30ean. 2009ko bere Barne Jardunaldietan hartu zuen Euskaltzaindiak Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa abiatzeko erabakia. Ordutik, lantaldean aritu izan dira Julen Manterola, Iñaki Segurola, Gabriel Fraile eta Koro Segurola, guztiak Joseba Jarraitu irakurtzen The post Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa’ aurkeztuko da asteazkenean Euskaltzaindia appeared first on FiloBlogia .  FiloBlogia 2019/07/11 - 07:22:02

Nabigatu euskaraz