zumarranet

Antonen erantzuna PNVri, Antiori buruz

Anton Arbulu responde al PNV sobre el tema de La Antigua con un discurso “tranquilizador” ( no os preocupéis, lo haremos bien ), sin dar ningún tipo de respuesta a las dudas formuladas por Juanjo Sagarna. Además, presenta la candidatura del PSOE, con un discurso netamente optimista y general, que podría ser firmado integramente por cualquier grupo político. Zain nengoen, noiz Anton Arbuluk erantzungo Antiori buruz EAJ-PNVk esandakoei . Ez nau batere harritu. Erantzuna, motza, eta hutsala : “Gauzak ondo egingo ditugu, lasai egon” Sagarnak egindako galdera zehatzei , erantzun zehatzik ez. Diputazioko teknikoen esanak entzungo omen ditu. Kasu egingo ote dien, beste kontu bat da. Diario Vascoko kronikatik berriz, edozein alderdik goitik-behera sinatuko lukeen diskurtsoa aipagai, PSOEko zerrendaren aurkezpenean. Baikortasuna eta hitz potoloak nunahi. Esanahiaren aldetik, zeuek juzkatu: “El desarrollo de Zumarraga precisa de la participación de todos, ciudadanas y ciudadanos , de las organizaciones cívicas , de los agentes económicos, sociales y culturales , de profesionales , etc. Y vamos a necesitar imaginación y clara voluntad política para avanzar », «el endeudamiento asumido está siendo superado y nuestra capacidad económica dará sus resultados ». «la extraordinaria importancia de la planificación urbana », «porque una ciudad planificada responde siempre a espacios de libertad y calidad ». «En definitiva, el objetivo es crear un municipio sostenible , crear un equilibrio dinámico entre la sociedad, el municipio y la naturaleza . La participación, la educación y la innovación son los instrumentos para lograrlo», dijo Arbulu. « Zumarraga , donde nací, vivo y quiero seguir viviendo, tiene futuro ».  2016/06/02 - 17:48:02

Legazpi gorago dago (III)

Los Legazpiarras están de enhorabuena. El parque de Patricio Etxeberria es una joya que pasará a ser propiedad municipal. Sana envidia una vez más, y el recuerdo inevitable por otra parte de lo que supuso para muchos Zumarragarras perder para siempre el arbolado del parque Zelai-Arizti. Patrizio Etxeberriaren txaleta eta zuhaiztia, herriarentzat lortu ditu Legazpik. Zerutik ondo baino hobeto ikus daiteke zer suposatuko duen zuhaizti honek Legazpiarrentzat: “Haber conseguido la casa y el parque de Patricio Etxeberria es también importante, pues paliará el déficit de zonas verdes urbanas” Horixe dio Juan Ramon Larrañaga alkateak, alkarrizketa honetan . (aipatu egin behar edonola ere, transparentzi eske badala jendea , Legazpin) ___ Legazpik berdeguneen defizita badu, zer esan Zumarragari buruz? Egin ariketatxoa: hasi kontatzen Zumarragak dituen berdeguneak herrigunean. Eta, nola ez gogoratu, derrigorrez, gure Zelai-Ariztiko zuhaitzetaz... Noticias de Gipuzkoako kronika hau , edo EAJ-PNVk zabaldu zuen idatzi hau , memoriaz ahul xamar dabilenarentzat. ____ Urretxun, irlatxo berde bat behintzat bai, ederraskoa: Jun dan hilean gozatzen egon nintzen gero, Lizeoko parkean, umeak belarretan jolasten ikusiz.  2016/06/02 - 17:48:02

Zeini eskatu kontuak?

La necesidad de un estudio conjunto de tráfico se vió hace ya CINCO años . Cúales son las razones para que no se haya realizado en todo este tiempo, a quién pedir cuentas por los perjuicios de todo tipo (ruidos, contaminación, peligro, molestias…) ocasionados por una gestión deficiente del tráfico durante estos cinco años… Una buena pregunta a formular a nuestros dos alcaldes, ahora que estamos en periodo electoral. Gaur albiste honekin egin det topo . Hainbat gauza esan daitezke trafikoari buruz, baina gaur bat baino ez det aipatu nahi. Sarean aurkitutako pasarte pare baten berri eman, besterik ez. 2002ko uztaila . Duela bost urte. PLAN DE ACCION LOCAL PAR LA SOSTENIBILIDAD DE URRETXU-ZUMARRAGA 116 orrialdean: “ Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo nunca un plan de tráfico conjunto , que supondría una visión integrada de la problemática,,,” Pixka bat aurrerago: “A día de hoy, se han empezado a dar los primeros pasos en ese sentido y ya se ha realizado un primer contacto entre los responsables de los dos Ayuntamientos . Como resultado de este primer contacto, se llegó al acuerdo de que una empresa privada realizara una primera medición para establecer, entre otras cosas, el número de vehículos que circulan por los dos municipios, de que tipo son y el recorrido que hacen” .... Hau da: beharra ikusten zan ikerketa bat egiteko, duela BOST urte. Bost urtetan zergaitik ez dan egin; bost urte hauetan gure bi herrietako trafikoaren antolaketa txarrak sortutako endreduak, molestiak, kutsadura, arriskuak, zarata, hasarreak… Zeini eskatu kontuak? Galdera polita hauteskunde garaian egiteko, gure bi alkateei.  2016/06/02 - 17:48:02

Euri-litroak, berun-kiloak

Dice el alcalde que hay mucho interés sobre la metereología en Zumarraga, y anuncia la próxima inauguración de un observatorio que recoga datos climátológicos. Teniendo en cuenta que el interés general acerca de la necesidad de contar con datos acerca de la contaminación es muchísimo mayor, cabe deducir que pronto tendremos un centro PERMANENTE de recogida de datos. Se difundió un mensaje tranquilizador hace dos años . Sin embargo, desde mi punto de vista, de poco sirve recoger los datos sobre contaminación de un periodo determinado; máxime cuando el principal contaminador conoce la circunstancia de que se le está vigilando. El registro Estatal de Emisiones y Fuentes contaminantes (EPER) , seguirá aportando algo de luz en ese sentido. «Gizarte mailan eguraldiarekin zerikusia duten gaiek interes handia sortzen dute” dio Anton Arbulu alkateak. Horregatik, metereologia datuak biltzeko behatokia irekiko dute irailean. Txalotzekoa da gure alkatearen erantzuna horrelako gai batekiko interesa antzeman ondoren. Gure herrian kutsadurak sortzen duen interesa eguraldiarekikoa baino hamaika aldiz haundiagoa dala kontutan hartuta, pentsa liteke beraz, hurrengo pausua kutsaduraren datuak jasotzeko behatoki FINKO bat ipintza izango dala. Duela bi urte, bai ipini zuten behatoki bat helburu honekin, hiru hilabetez . Deia egunkariaren artikulu hau irakurri ondoren, pixkabat lasaitzen zera; baina galdera bat dago, artikulu horrek erantzun ematen ez diona: Zer gertatu zan/da hiru hilabete hoien ondoren? ( Arcelor jakitun zan, hiru hilabete hoietan, neurgailuak ipinita zeudela ). Garrantzitsua izango da, zenbat euri-litro erortzen diren Zumarragan, holakorik ez det nik ukatuko; baina nere ustetan behintzat, askozaz ere garrantzitsuagoa zaigu, zenbat berun kilo erortzen dan jakitea . Espainiako Gobernuaren EPER erregistroko datuen arabera, ARCELOR enpresak kutsadura-mugak gainditzen ditu , eta datuak, lehenengo begiratu batean behintzat, bildurgarriak dira. Berunaren adibidea atzera ekarriz: Plomo y sus compuestos: Valor límite umbral (Kg/año): 200 Cantidad: 6684,25 Klikatu orriaren goiko eskubiko ertzean, gainerantzeko datu guztiak tamaina haundian ikusteko.  2016/06/02 - 17:48:02

Noiz aztertu beharrak

La inauguración de los nuevos parques infantiles, y la reparación de los actuales, coincide con el periodo electoral. “No por intereses partidistas, sino debido al mal tiempo”, dice Mikel Serrano. El hecho es que, mintras que lo lógico es estudiar las necesidades que tiene el municipio al principio de la legislatura, el informe sobre el estado de los parques infantiles en el municipio se hizo hace solamente un año. Umeek boto asko ematen dute . Nola ez aukeratu hauteskunde garaiak haur-parke berriak inauguratu eta kili-kolo daudenak hobetzeko… Noticias de gipuzkoa: “…Las mujeres del barrio Izazpi le reprocharon también que pidieron el nuevo parque hace mucho tiempo y han tenido que esperar demasiado. " Han tenido que llegar las elecciones para que se hiciera ", le comentaron. Serrano respondió que el proyecto no tiene ninguna relación con las elecciones. "Dijimos hace mucho que íbamos a construir nuevos parques y a renovar los ya existentes, pero los trabajos no se han podido llevar a cabo antes por culpa del mal tiempo", se defendió el concejal” .... Serranok lau urte daramatza obra eta zerbitzuetako buru . Herriak arlo honetan dituen beharrak agintaldiaren hasieran egitea litzateke logikoena, baina duela urtebete arte ez zan Zumarragako haur-parkeei buruzko txostena egin... 2006ko urtarrilean hain zuzen ere. Hona hemen mantenimentu batzordeko akta baten zatia, data horretakoa:: Parques infantiles: por parte de los técnicos municipales se ha elaborado un informe del estado actual de los parques infantiles existentes, así como de los dos posibles de nueva creación. En dicho informe se da detalle de los elementos observados en mal estado y de las medidas de seguridad que en gran parte de ellos se incumplen, como son las distancias de seguridad, desgastes de elementos de sujeción y suelos de caída de seguridad. La Comisión propone se soliciten presupuestos a las empresas que han enviado ofertas para los parques de nueva creación, para que a su vez realicen una puesta a punto de todos los parques ya existentes subsanando todos los posibles defectos y que cumplan la normativa de seguridad e incluso el pintado de los diversos aparatos, con el fin de que se pudiera adjudicar a una misma empresa tanto los nuevos parques, como la restauración de los actuales”  2016/06/02 - 17:48:02

Aquí no hay nada que ocultar...

Pues no, no se nos ha respondido. Formulamos las alegaciones, pero no se nos ha contestado. Presntamos el informe realizado por un arquitecto colelgiado, donde se detallan dos soluciones para la instalación de un ascensor en el nº 12 de la calle Legazpi sin utilizar vía pública. En una de ellas el ascensor va todo por dentro, y en la otra no toca suelo, y apenas sobresale 1,60 (ahora sobresaldrá 4,60) Es eviente que responder al informe de este arquitecto iba a resultar al alcalde y a los concejales muy embarazoso… No han tenido problema. Han celebrado el pleno a puerta cerrada, sin público, ni televisión, ni prensa. Alegarán como razón que los representantes de Pagotxeta han querido sentarse en los asientos reservados a los concejales, pero el resultado es claro: No se nos ha dejado hablar, ni formular preguntas acerca del tema del ascensor (y teníamos muchas). Han conculcado nuestros derechos más fundametales. Martxoaren 20ean ospatu zan plenoan, alegazioak aurkezteko eskubidea genuela, eta erantzun egingo zitzaigula esan ziguten behin eta berriz. Ikusi bideoa, "erakutsi-gorde" botoian klikatuz. Pues no, no se nos ha respondido. Arkitekto baten txostena aurkeztu genuen alegazioekin batera, Legazpi kaleko 12ko komunitatea egiten ari dan obra dala ta. Bi aukerekin: batean igogailua barrutik egin daitekeela ziurtatzen da; bigarren aukeran, ez du terrenorik hartzen, eta egiten ari dena baino 3 metro gutxiago ateratzen da kanpora (1,60 baino ez). Bistan da arkitekto honen txostenari erantzutea, oso gauza enbarazugarria izan zitekeela alkate eta zinegotzientzat… Ez dute arazorik izan. Gaurko plenoan ez da jendeari hitzegiteko aukerarik eman. Bulego batean ospatu dute, publikorik gabe eta prentsa eta telebistarik gabe. Arrazoia beste bat dala esango dute: pagotxetako ordezkariak zinegotzien eserlekuetan eseri direla, baina ondorioa garbia da: Oinarri-oinarrizko eskubideak zapaldu dituzte, ez digute hitzegiten utzi, ez diete erantzun igogailuaren gaineko gure galderei, (eta asko genituen). Alkateak dio ez daukatela ezer ezkutatzeko. Ikusi bideoa: Orduan, zergaitik ukatzen digute hitza, zergaitik ukatzen digute galderak egitea? ____ Pagotxetako ordezkariei zinegotzien lekuan (beti eseritzen direna baino metroerdi aurrerago) eseritzen ez uzteari buruz, agintaldiko azken plenoan, eta motibu horregatik plenoa itxia izateko erabakia hartzea, benetan harrigarria, eta salagarria.  2015/03/05 - 14:49:02

Prebarikazio delitua

El día 15 de mayo, en un pleno celebrado a puerta cerrada, negándonos la palabra a los asistentes, el Ayuntamiento de Zumarraga acordó convertir vía pública en bien particular. En base a esta decisión, la comunidad nº 12 de la calle Legazpi ganará un aprovechamiento privativo en sus viviendas sin precedentes. Sus casas se revalorizarán de manera muy importante, en base a los metros que aprovecharán del antiguo rellano, los metros de vía pública que se les ha regalado, más los balcones que se les ha dejado construir. Además, se les ha concedido una benevolencia sin precedentes, pues además del terreno que no se les ha cobrado, se les han aplicado unas rebajas que no se aplican a nadie (50 y 70 %) en diferentes impuestos. Han argumentado que tienen necesidad económica, pero el Ayuntamiento no les ha pedido ingresos… Piden ayuda económica debido a su situación, pero tienen tanto como para hacer obras de ampliación de sus casas, y también tanto como para sacar balcones. Cada vecino va a pagar una suma muy por encima de los siete millones en esta obra… Y todo esto, alegando que no es posible la construcción de un ascensor por dentro. El alcalde y los concejales, han tenido en sus manos el informe realizado por un arquitecto colegiado planteando dos soluciones interiores, sin utilización de vía pública, que presentamos junto a las alegaciones. Tenían también la advertencia de los técnicos municipales, señalando que cuidado… 1- este proyecto condicionaba el futuro proyecto de paseo de ribera. 2- creaba precedentes en cuanto a la autorización de vuelos 3.- por criterios estéticos, se debería plantear una solución para los tres portales 4.- Se debería tramitar la desafección del suelo público previa a la concesión de licencia. Les ha dado igual. El alcalde ha faltado a la verdad en numerosas ocasiones, con la complicidad de los concejales. Y han cambiado la calificación jurídica de este terreno (les han regalado vía pública) con conocimiento de causa de que obraban contrarios a la ley. Es decir, han cometido prevaricación. Maiatzaren 15ean, bulego batean egindako pleno itxi batean, bertan geunden herritarroi hitza ukatuz, Zumarragako Udalak bide publikoa komunitate baten ondasun pribatu bihurtzea erabaki zuen. Erabaki honi esker, Legazpi, 12ko komunitateak inun prezedenterik ez duen aprobetxamentu bat irabaziko du beren etxebizitzetan. Hauen balioa izugarri haundituko da, etxeetan irabaziko dituzten metroetan, kaleari jandako eremuan, eta egiten utzi zaien balkoietan. Gainera, inork jasotzen ez dituen abantaila ekonomikoak jaso ditu, oparitu zaion terrenoaz gain, inori ematen ez zaizkion errebaja ikaragarriak aplikatu baitzaizkio (%50, %70) ordaindu beharreko zerga batzuetan. Dirurik ez daukatela argudiatu dute, baina udalak ez die inolako ingresorik eskatu. Laguntza eskatzen dute dirurik ez daukatelakoan, baina balkoiak ordaintzeko lain badute, eta beren etxeak haunditzeko lain ere bai. Bakoitzak zazpi miloitik gora ordaindu behar du obra honetan. Hau dana, igogailu bat ipintzea etxebarrutik ezinezkoa dutelakoan: Alkateak eta zinegotziek, guk alegazioetan aurkeztutako txostena izan dute mahai gainean erabakia hartzerakoan. Txosten honetan, arkitekto kolegiatu batek ziurtatzen du bi aukera daudela igogailua ipintzeko bide publikoa erabili beharrik gabe. Gainera, Udal teknikoek ohartarazi zieten: kontuz, - erriberako proiektua baldintzatzen du - prezedente larriak sortzen ditu - ingurua asko itsusitu leike, aldameneko komunitateekin adostutako proiektu bateratua esijitu beharko litzaieke - ez dira tramite legalak betetzen ari… Berdin izan zaie. Alkatea gezurretan aritu da denbora guztian, zinegotzien konplizitatearekin. Eta legearen kontrakoa dala jakinez, hala ere bide publikoa oparitzea erabaki dute. Prebarikatu egin dute. ____  2015/03/05 - 14:49:02

Alegazioak?

¿Qué sentido tiene formular alegaciones, si el mismo día en que les das entrada las obras que ha permitido el Ayuntamiento, de manera ilegal, están por el cuarto piso...? De ningún modo puede el Ayuntamiento echarse atrás, por mucho que reconozca que ha obrado mal, y correr con los gastos de una indemnización millonaria. Se nos ha contestado por fin (por si acaso después del pleno), y no queda decir sino que se nos han reído a la cara: “CONCLUSION Por lo que procede informar que si bien es cierto que existen soluciones para proyectar el ascensor por dentro de la edificación, sin afección de suelo público… Sus repercusiones son difícilmente cuantificables, económica y técnicamente” ____ En el nº 10 de la calle Legazpi sí es posible cuantificar (se les ha dado permiso para una solución interior), en el 12 no. En cualquier proyecto donde se proponga la instalación de un ascensor por dentro, es decir, EN TODOS los proyectos, en cualquier lugar, sí es posible. En Zumarraga, en el nº 12 de la calle Legazpi no. Sólo es cuantificable, si se proyecta el ascensor por fuera... ____ Hemos tenido que pagar nosotros un arquitecto para probar que sí es posible la instalación por dentro, sin ocupar vía pública, cosa que el Ayuntamiento debería haber exigido desde el principio a esta comunidad. Y aún así, ante semejante evidencia, han mirado para otro lado. Un robo. No sólo a nosotros, sino a todo el pueblo, teniendo en cuenta que la obligación y responsabilidad del Ayuntamiento es velar siempre por el interés público. Claro que es fácil relajarse, o dejarse llevar, cuando el dinero no sale de tu bolsillo. ____ ¿Por qué este trato de favor a esta comunidad? No cabe duda de que si las penas por prevaricación pueden llevar aparejadas penas de inhabilitación y cárcel, debe ser por algún motivo. ____ Las alegaciones que presentamos, y la respuesta del Ayuntamiento están aquí . Lo que pensabamos decir en el pleno lo tienes en el video del principio. Por nervios de tener que hablar delante de la cámara, se olvidó de mencionar el aprovechamiento interior que las viviendas de esta comunidad van a disfrutar, a costa de ganar terreno al espacio público. Y cuando menciona que va a tapar las ventanas, se refiere a luces y vistas. Lo demás, creo que se entiende bastante bien. Zumarragako Udalari alegazioak aurkezteko asmoa badaukazu, jakizu alper-alperrik ari zerala . Bai behintzat Legazpi, 12.eko igogailuaren auzia adibide gisa hartzen badegu. Lucia Ocariz Udal idazkariak dioen bezela, ezin dira obrak hasi tramitazioa bukatu arte (herritarrei alegazioak egiteko eskubidea bermatu arte, besteak beste), baina Udalak obrak egiten hasteko baimena eman zien hala eta guztiz ere, legea hautsiz. Alegazioak aurkezten ditugun egunean, maiatzaren 2an, obrak 4. pisuraino iritsi dira. Demagun arrazoia ematen zaigula. Baietz, gure alegazioak zentzuzkoak direla. Udalak ordurarte eraikitakoa botatzea aginduko du? Bizilagunei miloiak suposatzen duen indemnizazioa emango zaie? Bistan da zuk munduko arrazoirik borobilenak emanda ere, halako zerbait gertatzea pentsaezina dala (hauteskundeak bertan izanda, zeresanik ez). ____ Eman zaigu erantzuna, azkenean ( plenoaren ondoren, badaezpadaere): Aurpegira parre egin digute . Alde batetik arrazoia eman, baina ondoren, asma zezaketen erantzunik absurdoena eman digute: “CONCLUSION Por lo que procede informar que si bien es cierto que existen soluciones para proyectar el ascensor por dentro de la edificación, sin afección de suelo público… Sus repercusiones son difícilmente cuantificables , económica y técnicamente” ….. Legazpi 10.eko komunitatean bai da posible (igogailua barrutik egiteko baimena eman zaie) kalkuloak egitea. Legazpi 12.ean ez. Euskal-Herriko edozein komunitatetan, igogailua barrutik instalatzea proposatzen dan komunitate guztietan, hau da, DENETAN, bai da posible horrelako kalkuloak egitea, baina Zumarragan, Legazpi, 12.ean ez. Legazpi, 12.ean, igogailua kanpotik badijoa bakarrik kalkulatu leike… ____ Arkitekto batek egindako txostena ordaindu behar izan degu, Udalak Legazpi, 12ko komunitateari esijitu behar zien baina esijitu ez dien lana gure bizkar hartu, eta demostratu, badala posible igogailua barrutik egitea. Eta entzungor egin digute. Beste izenik ez dauka eta, udalak, alkateak eta zinegotziek, lapurreta egin digute. Ez guri bakarrik, herri osoari baizik . Beren betebeharra eta ardura nagusia da interes publikoa defendatzea, baina jakina, euren poltsikotik ez da xentimotik aterako eta, oso erreza da norberarena ez dan diruarekin jokatzea. ____ Zergaitik horrelako mesedeak komunitate honi? Prebarikazioa kartzela zigorraz eta inhablitazioaz ere zigortzen bada, zerbaitegatik izango da. ____ Aurkeztu genituen alegazioak, eta eman zaigun erantzuna, hemen dituzue , eta plenoan esan behar genuena, hasieran erakusten dizuedan bideoan. Kamaren aurrean aritu behar eta, urduritasunagatik, ahaztu egin zitzaion komunitate honetako etxebizitzek izan behar duten aprobetxamentua (ondasun publikoaren kontura) aipatzea. Leihoak tapatzeaz ari danean, argitasunaz eta bistaz ari da, baina hala ere bestela, uste det nahikoa garbi azalduta dagoela dana. ___  2015/03/05 - 14:49:02

PSOE eta euskal abizenak

Los candidatos del PSOE no tienen todos la misma categoría. Los apellidos marcan la diferencia. Es muy importante remarcar el origen euskaldun. Xabier Arzalluz ya tiene sustituto. Udal funtzionamentu arduragabearen arlo gehiegi hartzen ditu Legazpi, 12.eko gaiak. Jungo naiz aipatzen danak banan bana, kontuak luze joko du eta. Gaurkoan, umore pixkat ordea, badago premia eta. PSOE alderdiaren edo… Anton Arbuluren bitxikeria bat: Zerrendaren aurkezpenean, aurreko egunean, lehenengo tokietan doazen hautagaien azalpen luzeantxea, eta ondoren, ziztu bizian danak, asko dira eta. Danak ez daukate ordea kategoria berbera. Batzuk, abizen bakarra aipatzearekin nahikoa. Beste batzuk garrantzitsuagoak dira. Arzallus jubilatu zanetik, beharrezkoa genuen RH-a azpimarratuko zuen norbait, bai horixe. Eskerrikasko Anton.  2015/03/05 - 14:49:02

Komunikazio arazoak

Hay un abismo entre la imagen que da Anton, a la que le atribuye el PNV. De un alcalde que promueve el acuerdo, el dialogo… A un alcalde personalista, cacique, intolerante… Algo que no ocurriría si los canales de comunicación entre el Ayuntamiento y los ciudadanos fuesen más fluídos. No parece que vaya a haber cambios en este sentido en la próxima legislatura. Independientemente del alcalde que sea elegido. Sagarnak Anton Arbuluz osatzen duen erretratoa, zeharo iluna da. PNV alderdia kanpaina honetan hori ari da salatzen behin eta berriz. Antonek agintzen duela. Udala bera dala, berak hartzen duela dana bere gain, ez duela inorekin kontatzen. Antonek berriz, “alkarrizketa” hitza aipatzen du behin eta berriz. “Akordioa”, azken lau urte hauetan bezela. Alde ikaragarria dago batetik bestera. Udaletxea ezagutzen duenak, badaki zein dan bietan egiazkoa. Herritar gehienei, Udalaren gorabeheretatik urruti, bigarren aukera egingo zaie sinisgarriago… Komunikazio arazo larri bat dago hemen. Herritarren eta Udalaren arteko komunikazio arazo bat. Herritarrak ez daki bere udalak nola funtzionatzen duen. Ez du bere alkatea ezagutzen. Ez du ematen aldaketarik egongo danik zentzu honetan, datorren agintaldian, alkatea edozein dala ere.  2015/03/05 - 14:49:02

Nabigatu euskaraz