balbula

Kezka ez da izaten nabarmenki markatzeá esaldiko sintagma bat

Oro har, ordena diskursibo orekatu-potentean , kezka ez da izaten nabarmenki markatzeá esaldiko sintagma bat gáin beste guztiak, zein geldituko liraké ondo apalduak. Ez, kezka izaten da ondo islatzeá progresio informatiboa an modu jarraitu, koherente eta ahaltsua , abiatuz ezagunenetik eta amaituz ezezagunenean, ulertzen delarik ze lehenagoko sintagmak daude hor afin prestatú geroko (eta bereziki bukaerako) sintagmen eraginkortasun informatibo eta espresibo betea . Hori dá mezuak ulertzeko klave progresiboa , klave potentea, klave potentziatzailea.  2019/04/08 - 08:50:03

Frenesi

Aurreko sarreran mintzatu zaizkigu Luis Lauzirika eta Erramun Gerrikagoitia gáin problema lexikoa, zein ez den txikia , eta nik aipatu nahiko nuke hitzá frenesi , zein desagertu baita an itzulpena hon Juan Garzia . Eta gauza da ze, bádira hitzak zein, aukera minimoa izanez gero, ezin diren evitatu an itzulpen bat: dirá hitz hain espezifikoak , hain karakteristikoak , hain gutxitan erabiliak ze, noiz agertu, trasladatu behar dirén, itzuli behar zaizkión ki irakurlea, zeren dira autorearen aukera esplizitua , aukera ondo nabarmena eta ondo adierazgarria , zeinik gabe itzulpenak galtzen du edukia eta kolorea ere . Hitz horietakoa da frenesí , zein agertzen zaigu an textua ganik Borges: Ejemplos normativos de esa charlatanería de la brevedad, de ese frenesí sentencioso, pueden buscarse en... eta zein, OEHak dioskunez, jada erabili zuen nork-eta Leizarragak berak an 1571 : Asto eme uztarriko batek boz humanoz minzaturik reprimi zezan profetaren frenesiá . Lç 2 Petr 2, 16 Dira hitzak ze aberasten dutén hizkuntza eta textua, eta zeinen falta botatzen dén faltan , nola gertatzen zaigún an textua hon Juan Garzia. Ez dugu, ordea, faltan bota an Hiztegia e Euskaltzaindia. Horixe da bidea!  2019/04/08 - 08:50:03

Progresio informatibo moldagarria vs galdegai nabarmen zurruna

 2019/04/08 - 08:50:03

Borges: "...no se fijan en la eficacia del mecanismo,..."

 2019/04/08 - 08:50:03

Haspelmath: "...ignoring functional explanations is irresponsible."

 2019/04/08 - 08:50:03

Gakoa da efektibitate informatibo-expresiboa

 2019/04/08 - 08:50:03

Nola da posible? (buruz liburuá "Euskara Batuaren Eskuliburua")

Atzoko sarreran aipatzen genuen nóla Euskara Batuaren Eskuliburuan ( EBE ) saiatu diren izkutatzen a autoretza eta , horrekin batera, a inportantzia e liburu bat non Euskaltzaindiko Corpus Batzordeak liberatzen baitzuen euskara ti ( ustezko ) legea e galdegaia. Bistan da ze Euskaltzaindiko EBEko batzordean ez da aldezten mugarrizko liburu hori, baina konfirmazio osoa izan dezagun, jakin dezagun ze non-eta EBE horretako " Hitzen ordena " puntuan ez da agertzen a referentzia bibliografikoa: " Hitz-ordena Erabilera estrategikoa ", zein den 2011 koa eta zeinen autorea den Euskaltzaindia bera . Izan ere, EBE antolatua dago nola hiztegi bat, esan nahi baita alfabetikoki, eta sarrera bakoitzean agertzen da a bibliografia ze gomendatzen da ki sakondu gehiago , eta gauza da ze " Hitzen ordena " topikoan esperoko genuke agertzea Euskaltzaindiaren 2011ko liburu bat titulatzen " Hitz-ordena Erabilera estrategikoa ". Baina, zein ez den izanen gure sorpresa noiz konprobatu ze liburu hori ez dute aipatzen non-eta hor , non-eta an sarrera deitzen " Hitzen ordena ". Nola da posible?  2019/04/03 - 09:49:02

Koordinazioa egin beharko litzaké onartuz irizpide zabalena, ez murritzena

 2019/04/03 - 09:49:02

Galdera-erantzunen kontextu komunikatiboan, askotan agertzen dira aditz osteko galdegaiak

 2019/04/03 - 09:49:02

Normaltasun osoz: Zer kantatu zenuen? Ba, kantatu nuen "Txoria txori".

Sinpleki ez da zuzena , zatio larriki inkonpletoa , esatea ze euskaraz galdera estuei erantzuten zaié (eta, hortaz, erantzun behar zaiela) erabiliz galdegai (edo foku estu) preverbalak . Esan nahi baita ze, baldin batek galdetu: Zer kantatu zenuen? Besteak lasai askoan, normaltasun osoz , erantzun lezaké: Ba, kantatu nuen "Txoria txori". Bestalde, galdegai edo foku estua ez da zertan enfatikoa izan behar : izan liteke guztiz neutroa .  2019/04/03 - 09:49:02

Nabigatu euskaraz