balbula

'zein' erlatibo explikatiboak, kin koma; restriktiboak, gabé koma

 2020/08/11 - 00:00:00

Beriain (1621): '...soca ceyn eçarri baicioten...'

 2020/08/10 - 00:00:00

Beriain (1621): '..., deycenda Amitoa,...'

 2020/08/09 - 00:00:00

Zergátik aldatzen duté puntuazio originala?

 2020/08/08 - 00:00:00

Perpaus erlatibo murriztailea, kin 'zein' gehi '-la'

 2020/08/07 - 00:00:00

Beriain (1621): ...ceñes ... estalcencisquiotela beguiak,...

Atzoko sarreran genuen komentatzen nóla Beriain abadearen idazki batean agertzen zitzaigún perpaus erlatibo bat zeinen aditza ontzen baitzen kin " -la " atzizkia, ordezta gehienetan emandako " bait- " prefijo subordinatzailea. Beriainek zorionez idatzia zuén beste obra bat (1621), titulatzén " Trataçenda nola ençun vearden Meza ", non aurkitzen dugú beste ale hau: Hor ikusi ahal dugunez: ..., onec adicera ematendigu veloa ceñes soldadoec passiosco gauhean Iesu Christos escarnio,eta burla eguiten çutela estalcencisquiotela beguiak,... non berriro aurkitzen dugu a estrukturá " zein + -la ".  2020/08/06 - 00:00:00

Perpaus erlatiboa bidéz 'zein + -la'

 2020/08/05 - 00:00:00

Erabilera fosildua: 'Jaincoac digula egun on!'

 2020/08/04 - 00:00:00

Beriain (1626): 'digula' ez-laguntzailea

 2020/08/03 - 00:00:00

'baldin' baliabide burulehena datór ti perpaus konprimitu bat

 2020/08/02 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz