balbula

Bistakoak dira diferentziak

Atzoko " El Correo " egunkarian ahal dugu irakurri editorial bat dedikatua ki euskara batua (seguruena idatzia zatio norbait ondo lotua kin euskal kultura), zeinen hasiera eta bukaera diren hauek: El euskera comenzó a unificarse como lengua literaria hace 50 años, cuando Euskaltzaindia resolvió en Arantzazu que esa era la vía más segura para su pervivencia como referencia común de los vascohablantes ante un mundo que ya entonces se adivinaba global. Nada hubiera sido igual ni para el euskera ni para el desarrollo de una cultura compartida si la Real Academia de la Lengua Vasca se hubiese limitado a contemplar la situación precedente, deleitándose con la variedad dialectal como fuente indiscutible de riqueza lingüística y expresión de la diversidad. [...] El euskera batua fue una reclamación expresa de quienes a finales de los 60 del pasado siglo escribían en esa lengua siguiendo cánones de universalidad. Pero el logro no hubiera sido posible sin el magisterio indiscutido y, sobre todo, la claridad de ideas y el tesón de Koldo Mitxelena; de un sabio que pensaba en el país. " El Correo "-n ere, Isabel Ibáñez kazetariak sinatzen du artikulu bat gain euskara batua, zeinen lehenengo paragrafoa doakizun jarraian: Sería interesante poder mirar por un agujero en el tiempo y en la pared para poder contemplar a los expertos de Euskaltzaindia discutiendo un proceso que había comenzado en 1918 con la propia constitución de la Academia de la Lengua Vasca: el de la unificación de los distintos dialectos del batua en uno solo, el batua, presentado al mundo hace justo 50 años. Como suele suceder en cualquier revisión de una lengua, aquellas sesiones, lejos de sucederse en aguas calmas, tuvieron lugar en medio de una tempestad provocada entre otras cosas por una letra, la "h", que lejos de quedarse muda -eso querían los puristas con su desaparición- aspiraba a sobrevivir, como sucedió. " Berria " egunkarian ere Garikoitz Goikoetxea kazetariak sinatzen du artikulu bat gain ber gaia, zeinen lehenengo bi paragrafoak diren hauek: Egindako bideari bai, baina batez ere etorkizunari erreparatu nahi izan diote Euskaltzaindiaren hamazazpigarren biltzarrean: euskara batuak zer erronka dituen. Euskara batuaren adierazpena sinatuta amaitu da Arantzazuko kongresua, eta etorkizunari begira jarri dira dokumentu horretan ere: transmisioari heldu diote. Kezka agertu dute euskara batuari buruz zabaltzen ari diren aurreiritzi ezkorrekin, eta estandarizazioak ekarritako aurrerabidea goraipatu dute: «Euskaldun oso izateko modua ekarri digu euskara batuak». Erronkatzat jarri dute sortutako oinarria belaunaldi berriei transmititzea: «Haiei dagokie eskuratu dieguna osatu, hobetu eta hurrengoei transmititzea». Hiru eguneko kongresua egin du Euskaltzaindiak Arantzazun. Oraintxe dira 50 urte 1968ko biltzarra egin zutela; euskara batuaren oinarria jartzeko bilkura nagusia izan zen. Horregatik bildu dira Arantzazun, 1968an bezala. Ekitaldia ixteko, familia argazkia egin zuten atzo; euskaltzainekin batera izan ziren erakundeetako eta euskalgintzako ordezkariak. Bistakoak dira diferentziak an fluentzia, aberastasuna, koherentzia sintaktiko-interpretatiboa, irekitasuna, eraginkortasuna... zeinen atzean dagoen... sintaxi buruazken, gutxiago potentea .  2018/10/08 - 20:24:02

Itziar Ugarte: "Hitz guztiak dira garai batean sortuak,..."

Dio Itziar Ugarte kazetariak an bere artikulua titulatzén " «Eta hau nola esan?» " (ikus gaurko Berria ): Hitz guztiak dira garai batean sortuak , testuinguru baten oinordekoak. [Itziar Ugarte] Bai, existitu zen garai (eta testuinguru bat) bat non ez zen hitzik bat ere , eta handik hona hitz guztiak izan dirá noiz edo noiz sortuak, nola edo hala , halabeharrez. Zergatik ez genuke jarraitu behar sortzen hitzak ? Eta ber gauza gertatzen da kin estruktura eta baliabide sintaktikoak: denak ere izan direla noiz edo noiz sortuak, nola edo hala . Zergatik ez genuke jarraitu behar sortzen estruktura eta baliabide sintaktikoak ?  2018/10/08 - 03:02:05

"n gain r" ordezta "n, r-ren gainean"

 2018/10/08 - 03:02:05

"an" izan daiteke "estonagarria" bezain estonagarria, lehenengo aldiz entzundakoan, baina luzera, askoz erabakiorragoa

 2018/10/08 - 03:02:05

Koherentzia sintaktiko-interpretatiboak desagertarazi egiten du velcro-efektua

 2018/10/08 - 03:02:05

Baliabide funtzionalak gradualki

 2018/10/08 - 03:02:05

Eta ez da dudarik eze asmatu zuten

Itziar Ugarte-k bere atzoko artikulu mamitsuan (ikus atzoko sarrera ) ekartzen dizkigú ondorengo hitzak e-Jabier Agirre mediku eta tekniko linguistikoa (ikus " «Eta hau nola esan?» "): Bi bidetara jo zuten [afin bete hutsune lexikoak], Agirrek azaldu duenez: «Euskarazko hitz zaharrak berreskuratzera edo zeuk asmatzera ; eta hor aukerak zabaltzen dira: maileguak, hitz eratorriak, hitz elkarketak, zabalkunde semantikoa... ». Beraz, hitz zaharrak berreskuratu edota hitz berriak asmatu erabilíz betiko mekanismo lexiko sortzaile ak , hala nola zabalkunde semantikoa edo beste edozein modu e- moldapen lexikoa . Sintaxian ere , bádira estruktura eta baliabide zahar aski ahaztuak zein saiatu beharko ginen berreskuratzen lehenbailehen , berdin nola bádiren betiko mekanismo sintaktiko sortzaileak , zein orobat diren euskararenak nola latinarenak edota munduko beste edozein hizkuntzenak, hala nola adibidez baliabide postpositiboen aurreratzea (latinezko cum postpositiboa prepositibo bihurtuko zen) edota zabalkunde semantikoa bera (latinezko ad adlatiboa datibo ere bihurtuko zen). Zergatik ezin gara gu saiatu aurreratzen kin ? Zergatik ezin gara gu saiatu lehenago berreskuratzen eta gero semantikoki zabaltzen ki morfema ki erabilera adlatiboak (edota destinatiboak), aparte datiboak? Adibidez, euskaran ere, matematikaren arlotxo batean bada ere, garai horretan proposatu zén A gain B ordezta A, B -ren gainean eta ez da dudarik eze asmatu zuten .  2018/10/08 - 03:02:05

Automatismoz edo ez, imitazioz edo ez

 2018/10/02 - 18:39:05

Irene Arrarats: "Prosa hori, erregistro formalean, hankamotza; lagunartekoan pozoi hutsa"

 2018/10/02 - 05:09:04

Ohiko baliabide buruazkenekin, nekez askatuko da prosa (diskursoa).

 2018/10/02 - 05:09:04

Nabigatu euskaraz