balbula

Txopi: "Amerikanuak dute esaten hamabost ehun, ordez esan mila bostehun. Modu honetan dute aurrezten zenbait silaba."

 2022/05/24 - 00:00:00

Mugica (1987): "... fórmulas accidentales de influjo, al parecer, francés, en voces como 'hamabireun' ..."

Atzo Erramun Gerrikagotiak, mintzátuz gain estruktura numerikoak nola " hamabi ehun " edo " hamabost ehun ", zioén: Irudi du -ziurqui- ze hori structura numericoa (15x100=1.500, ... etc) ez da aguertzen exclusivan euscaraz baizic behintzat euscaraz, frantzesez, alemanez, inglesez, ... eta an seguruenez hizcuntza guehiago. Seguru ze, euscaldunac hartua zuten campotic hori structura numericoa eta zuten incorporatu an bere bizitza. Hala uste du Luis Maria Mugica-k an bere "Morfología de la composición lexical euskérica" (1987) noiz dioen ze: ... fórmulas accidentales de influjo, al parecer, francés , en voces como hamabireun ... [Mugica, 1987] Hor Mugica egiten ari da referentzia bat ki hiztegi hirueleduna e Azkue (1905 ) , non irakurri ahal dugun: Amabireun : (AN-b, B-pl ), hamabireun (BN, L, S), doce cientos, mil doscientos : douze cents, mille deux cents. [Azkue, 1905] eta non ikusi ahal dugu " B-pl " referentzia interesgarria, referitua ki B izkaiera an bere aldaera pl entziarra, justuki berbera zein agertzen zaigun an Orotariko Euskal Hiztegia : Ikusten denez, Orotarikoan ere agertzen da " V-ple " referentzia, zein baita Plentziako Bizkaiera , oso urrun ti ipar-ekialdeko erabilera .  2022/05/23 - 00:00:00

XVI. mendean oraindik gordetzen zén euskaraz sistema numeriko vigesimal zabalago bat, non erabiltzaile batzuk esanen zutén "bostogei" ki esan 100, "seiogei" ki esan "120", edo "zortziogei" ki esan "160"

Sistema edo subsistema linguistikoak joan beharko lirake adaptatzen ki beharrak e euren erabiltzaileak . Horrela gertatu beharko litzake kin sistema sintaktiko orokorra , baina berdin gertatu beharko litzake adibidez an subsistema partzialago bat baina oso inportantea ere, nola dén subsistema numerikoa . Puntu horretaz jakin daigun ze XVI. mendean oraindik gordetzen zén euskaraz sistema numeriko vigesimal zabalago bat , non erabiltzaile batzuk esanen zutén " bostogei " ki esan " 100 ", " seiogei " ki esan " 120 " edo " zortziogei " ki esan " 160 ". Hola irakurri ahal dugu an dokumentu zahar anonimo bat titúlatzen "Modo de contar en la lengua Bascongada, con algunas declaraciones para su fácil inteligencia", zein datatu den an aipatutako XVI. mendea (Chavarría, "Una tabla del siglo XVI para aprender a contar en vascuence", 2008): ... por la escritura puede situarse claramente en el siglo XVI . [Chavarría, 2008] Orain, aldiz, sistema vigesimala erlatiboki murriztu da , eta dezimala erlatiboki zabaldu .  2022/05/22 - 00:00:00

"hamabi ehun", "hamabost ehun"

 2022/05/22 - 00:00:00

XVI. mendean oraindik gordetzen zén euskaraz sistema numeriko vigesimal zabalago bat, non erabiltzaile batzuk esanen zutén "bostogei" ki esan 100, "seiogei" ki esan "120", edo "zortziogei" ki esan "160"

Sistema edo subsistema linguistikoak joan beharko lirake adaptatzen ki beharrak e euren erabiltzaileak . Horrela gertatu beharko litzake kin sistema sintaktiko orokorra , baina berdin gertatu beharko litzake adibidez an subsistema partzialago bat baina oso inportantea ere, nola dén subsistema numerikoa . Puntu horretaz jakin daigun ze XVI. mendean oraindik gordetzen zén euskaraz sistema numeriko vigesimal zabalago bat , non erabiltzaile batzuk esanen zutén " bostogei " ki esan " 100 ", " seiogei " ki esan " 120 " edo " zortziogei " ki esan " 160 ". Hola irakurri ahal dugu an dokumentu zahar anonimo bat titulatzen "Modo de contar en la lengua Bascongada, con algunas declaraciones para su fácil inteligencia", zein datatu den an aipatutako XVI. mendea (Chavarría, "Una tabla del siglo XVI para aprender a contar en vascuence", 2008): ... por la escritura puede situarse claramente en el siglo XVI . [Chavarría, 2008] Orain, aldiz, sistema vigesimala erlatiboki murriztu da , eta dezimala erlatiboki zabaldu .  2022/05/21 - 00:00:00

Sinpleki zeren komunikazioa oinarritzen da an logika (tekniko-komunikatibo) universala

 2022/05/20 - 00:00:00

Albert (2019): "There is a general consensus that the right-branching SVO word order is universally preferred over an SOV order"

 2022/05/19 - 00:00:00

Lakarra (2018): "..., 'la-' hori (...) preposizio eta aurrizki izan genuen atzizki baino lehen."

 2022/05/18 - 00:00:00

Heine eta Kuteva (2007): "... we showed how this general strategy can be held responsible for human language developing into an increasingly more refined tool of communication and conceptualization."

Atzokoan ateratzen genuén ondoko aipua e Heine eta Kuteva (2007) ti gure artikulua titúlatzen " Sintaxiaren norabide komunikativoa " (Senez, 2015:186) zeintan autoreak mintzo ziren gain hizkuntzen prozesu evolutibo regula r bat zeintan sintaxiak doaz irabazten rekursibitatea : We argued that there is a regular process leading from non-recursive to recursive noun phrase and sentence constructions , and that this process is a by-product of grammaticalization and, hence, can be accounted for by means of grammaticalization theory. [Heine eta Kuteva 2007] Jakina, rekursibitate funtzionala (koherentea, expansiboa, jarraitua, pausatua, reflexiboa, ...) ez da baizik bidea ki komunikazio aberatsagoa , matizatuagoa, egokiatuagoa ki helburu exigenteagoak, ... finagoa : ... we showed how this general strategy can be held responsible for human language developing into an increasingly more refined tool of communication and conceptualization . [Heine eta Kuteva 2007] Bai, nola genioen an 2015, ... ... norabide komunikatibo horretan bete-betean sartzen da ordena progresiboaren (burulehenaren) efektua , ... [Senez, 2015:186] zein dén ... ... esanguratsuki erraztea rekursibitate funtzionala , eta azken buruan igoaraztea potentzia komunikatiboa eta eraginkortasun linguistikoa . [Senez, 2015:186]  2022/05/17 - 00:00:00

Hurford (2012): "... we can see clear pathways along which grammar emerges and develops."

Segítuz kin azken sarreretako ildoa (ikus sarrera hau eta hau ), jarraian doa a bukaera e gure artikulua titúlatzen " Sintaxiaren norabide komunikativoa " (Senez, 2015:186): Bukaera horretatik, gaur azpimarratu nahi genuke haren aurreneko aipua, ganik Hurford (2012): ... we can see clear pathways along which grammar emerges and develops . [Hurford, 2012] edo gure hitzetan: ... existitzen dira garabide sintaktiko-diskursivo argiak bezain generalak . [Senez, 2015:186] Bihar jarraitukó. [ ⇶ ]  2022/05/16 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz