referentziak

Haintzat har bedi euskara real egiazko soziala (historikoa eta aktuala) eta dezagun hornitu euskara kin rekurso egoki positivoak.///// Nire liburua: Euskarazko arrotzhitzak. 22.000 hitz; Urtea 2001; Eskatu: ergerrika@gmail.com

Diotso batac besteari

 2021/06/22 - 00:00:00

Baldin eguia bada supposatua ¿zergatic da aldatzen originala, realitatea?

 2021/06/20 - 00:00:00

Lar urrun: subjectua eta verbua

 2021/06/19 - 00:00:00

Bat, ez da ulertzen asqui ongui

 2021/06/01 - 00:00:00

Verbaz esan edo letraz izquiriatu dira bi eremu differente

 2021/05/27 - 00:00:00

Correcto izanic ere, possibilitateac bat baino guehiago

 2021/05/25 - 00:00:00

Aproba redactivo alternativoa kin intentioneric onena

 2021/05/16 - 00:00:00

Prest agertu da aztertzeko ...

 2021/05/08 - 00:00:00

Verbac eta verben significantzac

 2021/05/04 - 00:00:00

Gaur atzocoaren antzeco seguida

 2021/04/30 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz