referentziak

Haintzat har bedi euskara real egiazko soziala (historikoa eta aktuala) eta dezagun hornitu euskara kin rekurso egoki positivoak.///// Nire liburua: Euskarazko arrotzhitzak. 22.000 hitz; Urtea 2001; Eskatu: ergerrika@gmail.com

Patrimonio humano guztia da artificiala edo guizonac sortua

 2018/05/17 - 03:19:06

Possible da eta litzateque errazago

Hau titularra 7.200 euroko isuna ezarri diete 12 laguni Santo Tomasetan Ursula txerria defendatzeko ekintza gatik possiblea litzateque ere baldin balego vorondateric honela 7.200 euroko isuna ezarri diete 12 laguni zatio ekintza defendatzeko Santo Tomasetan Ursula txerria Holaco particulac - zatio - erabiliac dira euscara mintzatuan baina destainez ez dira erabili nahi izquiriatzecotan nahiz izan arras positivoac eta mesedegarriac. Zer tcharric luque zatio-c? noiz gainera litzatequeen total mesedeco nola noiz den erabilia euscara mintzatuan ganic euscaldunac.  2018/05/17 - 03:19:06

Hizteguiec haize emaiten guezurrari

 2018/05/12 - 21:45:05

Compara dezagun titularrac buruz guertacari berbera

 2018/05/08 - 18:08:06

Hitz egoquien importantzia handia eta ere transcendentala

 2018/05/08 - 18:08:06

Orientatione bila noiz bait gaude despistaturic

 2018/04/26 - 08:11:06

Sobera difficultosoa ulertzeco fite eta aise

Ondoco titularra da sobera difficultosoa ulertzeco. Hara Paueko jujeak euskoari buruz eman zuen epaiaren kontra jo du prefetak On litzateque ze behintzat titularrac ez izaitea horren zailac ulertzen edo interpretatzen iracurlearentzat. Izaitea (behintzat titularrac) aise eta fite ulertzecoac ihardun beharric izan gabe ari izaiteco hemeneuticaren zurculuetan bilinbolaca. Eguiten al da ahaleguinic hortaco?, aisago redactatzeco behintzat arten mass-mediaco profesionalac? Zeintzu dira auquera hobegarriac hemen titularrean?  2018/04/26 - 08:11:06

Ataca gaiztoan nahiago auquera gutiago tcharra

 2018/04/26 - 08:11:06

Guezur eta deshonest

 2018/04/05 - 19:45:02

Refusatzea escura dauzcagun auquera onenac

 2018/04/01 - 00:13:06

Nabigatu euskaraz