referentziak

Haintzat har bedi euskara real egiazko soziala (historikoa eta aktuala) eta dezagun hornitu euskara kin rekurso egoki positivoak.///// Nire liburua: Euskarazko arrotzhitzak. 22.000 hitz; Urtea 2001; Eskatu: ergerrika@gmail.com

Phrase comparativoac redactatzeco modu desegoquia

Nahi dugularic comparatu casuraco "polizia baten hitzak" eta "traumatologoaren azalpen zehatzenak" hori comparaquetá eguin ahal da modu bat baino guehiagotan non redactaturic modu desegoquian edo gutiago egoquian da esateraco hau ondocoa ... laster ikasi behar izan genuen kolpeak eta zauriak eta hausturak esplikatzeko sinesgarritasun handiagoa daukala polizia baten hitzak, epaitegian, traumatologoarenazalpen zehatzenak baino . (Koldo Izagirre) Ez ditugu nahi erabili redactatzeracoan recursoric onenac eta aitzitic bai tcharrerac edo behitzat tcharrac. Zergatic ez casuraco ... polizia baten hitzak ezi traumotologoaren azalpen zehatzenak  2019/06/26 - 06:55:07

Possibilitateac hor dagoz

 2019/06/26 - 06:55:07

Ez al da titular yago informativoa?

 2019/06/26 - 06:55:07

Paradigma mental hobeac edo praxis informativo effectivoagoac

 2019/06/13 - 06:56:06

Zeinak ... dakarren mesedea

 2019/06/13 - 06:56:06

Inventu negativoa

 2019/06/13 - 06:56:06

Ez dute nahi auquera effectivoena

 2019/06/07 - 06:54:08

EROSKIren euscara irreala

 2019/06/03 - 05:34:06

Differentequi eraiqui phrasea

Gara eguncarian (larumbata 25 maiatza 2019) eguin deraucote ki versolari eta idazle Miren Amuriza interview bat non an interview sarrerea dioen hac Ariane Kamio entrevistatzaileac darabilela baizic comparativoa honan ..., baina berea ez da landa giroko kontakizun bat, izateko modu zehatz baten jatorriari eta bere ondorioei erreparatzen dien obra baizik . Ostera interviewaren barruan berac Miren Amurizac ere erabilten du hori baizic comparativoa baina honelaxe Askotan ez da hainbeste zerbait gertatzen den ala ez, baizik zer da gertatzea? eta hemen ere Kontua ez da bortitza den ala ez den, baizik zergatik den. Beraz, ikusten ditugu bi modu differente erabilteco baizic comparatuvoa daudenac gu bakoitzaren escu auqueratzea forma bata edo bestea.  2019/06/03 - 05:34:06

Hizteguiec atchequi dezaten orbita osoa e hitzac

An edozein euscal gaurco hiztegui moderno ikusten da nola hitzac hartzen dituzte bakarca eta bakarrean ordez-eta hartu hitzac kin bere orbitaco hitz-sateliteac. Gaur nahi dut ekarri hona blogera harturic ganic Josu Lavin bi exemplu on non ikusi ahal dira bi hitz horiec - memoria , creatu - an bere amplitude zabala. Hara, memoria memorio memorandum memoranda memorable memorablequi memorabletassun memorabilitate memoratu commemoratu commemorativo commemorativoqui commemoratione commemoratore commemoratu memorial memorialqui memorialista memorializatu memorativo memorizatione immemorable immemorial immemorialqui Hemen beste hitza kin bere orbita osoa creatu creatione creativismo creationista creativo creativoqui creativotassun creativitate creatore creatzaile creatura increatu increativo concreatu procreatu procreatione recreatu recreativo recreatione recreational recreationista  2019/06/03 - 05:34:06

Nabigatu euskaraz