referentziak

Haintzat har bedi euskara real egiazko soziala (historikoa eta aktuala) eta dezagun hornitu euskara kin rekurso egoki positivoak.///// Nire liburua: Euskarazko arrotzhitzak. 22.000 hitz; Urtea 2001; Eskatu: ergerrika@gmail.com

Iritziric on-ona eta gogoangarria dakart neure blogera

Dioena Jesus Rubioc bere blogean gaur da niretzat hain ona eta gogoan hartzecoa ze ipinten dut linka e reflexione hori hemen neure blogean, ba dago hor beste gauza ascoren artean zer ikasi behintzat tzat asqui ez daquigunoc. Hara delaco linka, (http://balbula.blogspot.com/2019/04/kezka-ez-da-izaten-nabarmenki-markatzea.html)  2019/04/08 - 04:47:12

Redactatzeco possibilitate differenteac

 2019/04/03 - 05:24:06

Noraezean eta desorientaturic

 2019/04/03 - 05:24:06

Aisago harrapatzeco mezua

 2019/04/03 - 05:24:06

Elhuyar, barkagarri edo inbarkagarri?

 2019/04/03 - 05:24:06

Behar luque preavisua subordinatuac

 2019/04/03 - 05:24:06

Elhuyarrec exiliora igorriac haimbat hitz international amancommun

 2019/04/03 - 05:24:06

Zergatic cambiatu da ordena an redactionea

 2019/03/19 - 04:57:14

Revocatu behar al dira hiteguiac e Elhuyar?

 2019/03/19 - 04:57:14

Ez al letorque hobequi cocatua?

 2019/03/19 - 04:57:14

Nabigatu euskaraz