referentziak

Haintzat har bedi euskara real egiazko soziala (historikoa eta aktuala) eta dezagun hornitu euskara kin rekurso egoki positivoak.///// Nire liburua: Euskarazko arrotzhitzak. 22.000 hitz; Urtea 2001; Eskatu: ergerrika@gmail.com

Garaia da ...

 2020/07/31 - 00:00:00

Hizteguietatic rebote desegoquiac

 2020/07/24 - 00:00:00

Contrastea

 2020/07/12 - 00:00:00

Euscal lexico reala eta euscal hizteguiac

 2020/07/06 - 00:00:00

Titular bat cargatuz informatione guehiagoz

 2020/07/05 - 00:00:00

... ez du sortuko ...

 2020/06/25 - 00:00:00

Errazago eta fiteago harrapatzen significantzaa

 2020/06/19 - 00:00:00

Izan ahal du aldeco sustengu logicoric?

 2020/06/16 - 00:00:00

Hizteguiec dioscuten eguiac edo guezurrac

 2020/06/14 - 00:00:00

Informatu gutienic pasablequi (eta sequentzia logicoan)

 2020/06/07 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz