referentziak

Haintzat har bedi euskara real egiazko soziala (historikoa eta aktuala) eta dezagun hornitu euskara kin rekurso egoki positivoak.///// Nire liburua: Euskarazko arrotzhitzak. 22.000 hitz; Urtea 2001; Eskatu: ergerrika@gmail.com

Zentzu communac dioscu

 2017/06/26 - 01:09:10

Possibilitate anhitz gutiago zaila refusatzen

 2017/06/26 - 01:09:10

Parez pare eta aurrez aurre

 2017/05/09 - 04:23:02

Ez da fite ulertzen lehendabizicoan

 2017/05/09 - 04:23:02

Hitz popular edo vulgarrac eta terminologia politicoa

 2017/05/02 - 09:22:02

Reflexione valiotsua eta ere haintzat hartzecoa

 2017/04/17 - 12:39:02

Gombitea ethor daitezen euscaldunen artera

 2017/04/02 - 17:23:02

Atzecoz aurrera

 2017/03/30 - 13:42:01

vegano / begano

 2017/03/04 - 06:46:02

Tentuzago redactatu gogoan izanic iracurlea

 2017/03/04 - 06:46:02

Nabigatu euskaraz