referentziak

Haintzat har bedi euskara real egiazko soziala (historikoa eta aktuala) eta dezagun hornitu euskara kin rekurso egoki positivoak.///// Nire liburua: Euskarazko arrotzhitzak. 22.000 hitz; Urtea 2001; Eskatu: ergerrika@gmail.com

Lexicoa interpretatzeco prespectiva harrigarria

Izquiriatzen du (an Herria astecaria, nº 3543, 7 maiatza 2020) Xipri Arbelbide baxenabartar euscal idazle ezagunac articulua titulatzen Txinako sukarra . Articuluaren azquenean argui emaiteco iracurleari dakar hau oharra. Txinako sukarra = pandémie, "coronavirus", "covid-19", frantsesez nehork ez baitaki zuzen nola erran, mintza gaiten euskaraz. Beharba gure Xipri izaiten ahal da asesore lexicala an euscal lexicoguintza. Viva Xipri, baina ni zurequin (hortan) desados edo desacorduz totalqui. Hemen ere, antza, zembat buru haimbat aburu.  2020/05/28 - 00:00:00

Norc ahal du ukatu inukagarria?

 2020/05/27 - 00:00:00

Bai ala beharba ez?

 2020/05/22 - 00:00:00

Simple eta problema bacoa hobetu

 2020/05/20 - 00:00:00

Da eta litzaque inadmisiblea

 2020/05/19 - 00:00:00

Nic personalqui nahiago, ¿eta qualitativoqui ere effectivoago?

 2020/05/18 - 00:00:00

Nola hobetu hau?

 2020/05/15 - 00:00:00

Evidentequi litzaque errazago eta esquertzecoa

 2020/05/14 - 00:00:00

Hamarcada batzu lehenago possible zatequen, orain antza ez

 2020/05/12 - 00:00:00

Zein euscaldunec hartu lei ontzat?

Beguiratu dut lehenengo an Elhuyar hizteguia erdarazco insaturación verbaa baina nola ez zait gustatu zer dagoen ipinita beguiratu dut ea zer dakarren tzat saturación zein da lehengoaren antonymoa. Hara hor, an Elhuyar hizteguia, ikusi ahal dena insaturación 1 s.f. asegabetasun saturación 1 s.f. ( Fís. / Quím. ) [estado] asetasun 2 s.f. ( Fís. / Quím. ) [proceso] asetze Ba al dago euscaldunic, gutienic batto, hori informationea har leiquena ontzat?  2020/05/11 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz